Bestyrelse

Anne Dyhr 22952201 Sekretær
Medlem af Bestyrelsen
Træner
anne.dyhr@hotmail.dk
sekretaer@kreds55.dk
Britta Thomsen 29462607 Kasserer
Medlem af bestyrelsen
britta@aktivrevision.nu
Henrik Lunnsgaard 42787932 Næstformand
Medlem af bestyrelsen
PRK
henrik.hansen@privat.tele.dk
Stig Christensen 29903024 Formand for bestyrelsen
Webmaster
Træner
formand@kreds55.dk
web@kreds55.dk
stig.christensen@kreds55.dk
Vibeke Gjerstrup 42754534 Medlem af bestyrelsen
Ringtræning koordinator
vibeke.gjerstrup@gmail.com