Alle

Anders Dencker Christensen 20734989 Træner føl adc@davp.dk
Anne Dyhr 22952201 Sekretær
Medlem af Bestyrelsen
Træner
anne.dyhr@hotmail.dk
sekretaer@kreds55.dk
Britta M. Thomsen 50467026 Træner bmtk59@gmail.com
Britta Thomsen 29462607 Kasserer
Medlem af bestyrelsen
britta@aktivrevision.nu
Dorthe Sørensen 40112146 Medlem af kredsudvalget
Koordinator for Temadage/Træner
posttildos@gmail.com
Flemming Sørensen 26205456 Hyggehold koordinator sanne@haggqvist.dk
Henning Nielsen 48174080 Adfærdskonsulent aika@nielsen.mail.dk
Henriette Løding 48174080 Hovmester aika@nielsen.mail.dk
Henrik Lunnsgaard 42787932 Næstformand
Medlem af bestyrelsen
PRK
henrik.hansen@privat.tele.dk
Herdis Aagaard Petersen 41462914 Træner
Medlem af Kredsudvalget
herdis.petersen@mail.dk
Jan O. Rasmussen 40143254 Træner jan-ejendomsservice@post.tele.dk
Janni Ysbæk-Nielsen 40282244 Træner – BRK
Kredsudvalgsformand
C-koordinator & Revisorsuppleant
ysbaaknielsen@gmail.com
Kenja Klostermann 24676368 Hovmester kenja@pc.dk
Laila Jørgensen 25650005 Suppleant
Træner føl
laila0301@live.dk
Linda A. Wind 30261139 Træner
Medlem af Kredsudvalget
lindaawind@hotmail.com
Marianne Christensen 61653450 Træner – spor marianne.christensen@mail.dk
Michael Overgaard 21674121 Figurant mo@cauda.dk
Michael S. Nielsen 30125536 ARK
Avlsvejleder
tashlund@pc.dk
Per Jørgensen 40197232 Figurant lintzhalberg@gmail.com
Pernille Dohlmann 27388156 Medlem af Kredsudvalget pernille@dohlmann.dk
Pi E Nilausen 24620414 Træner pie.nilausen@gmail.com
Pia Jørgensen 51490697 Revisor lunik@mail.tele.dk
René Jørgensen 28286989 Figurant
Ringtræner
kennel.hassenkam@godmail.dk
Stig Christensen 29903024 Formand for bestyrelsen
Webmaster
Træner
formand@kreds55.dk
web@kreds55.dk
stig.christensen@kreds55.dk
Vibeke Gjerstrup 42754534 Medlem af bestyrelsen
Ringtræning koordinator
vibeke.gjerstrup@gmail.com
Vibeke Lintz Jørgensen 45820940 Suppleant lintzhalberg@gmail.com