Prøver

Generelt

Som udgangspunkt har vi i Kredsen alm. Beg./Ipo/SL-prøver og Færdselsprøve både forår og efterår, samt Kredsmesterskab i efteråret, hvor SPH tages med hvis vi har mulighed for det.
Mht. prøver som UHP,  SPH, delprøver samt ønsker om ekstra prøver, så er alle medlemmer velkomne til at komme til Kredsudvalget med deres ønsker.
Vi tager herefter dette op i KU, finder dommer og får anmeldt prøven til Hovedklubben.
Så går du med ønsker, så kom med dem til Kredsudvalget Så gør vi alt for at finde en løsning.
Kredsudvalget – 10/2017

 

Kredsmesterskaber

For at deltage i konkurrencen gælder samme regler som deltagelse i Årets Hund i Kreds 55.
Det er muligt at deltage i prøven selvom hunden ikke opfylder betingelserne.